Публикувайте
Вашата обява

euro

euro

сред 99
оферти в сайта

Условия за ползване

* Сайтът предoставя на своите потребители място за реклама на Недвижими имоти.


* За публикуване се приемат само оферти (обяви) в сферата на Недвижимите имоти.


* Регистрацията в сайта е предназначена за Брокери и Агенции извършващи Посредничесто при сделки с Недвижими имоти, както и Частни лица (собственици) могат да публикуват оферти в сайта.


* Брокера/Агенцията си запазва правото да контактува със собственика на имота, да урежда и извършва огледи с потенциални клиенти, да изисква от собственика документи и документ за собственост с цел уточняване на параметрите на офертата и юридическата чистота на евентуалната сделка. Брокера/Агенцията може да изисква комисионно възнаграждение и или такси от Собственика на имота за извършената посредническа дейност. Правилата за работа и отношенията между Собственика и Агенцията/Брокера зависят от правилата за работа определени от конкретната Агенция/Брокер. Сайтът не е страна в тези отношения.


* Валидността на приетите оферти (обяви) е безсрочна, до извършване на продажба. Задължение на Брокера/Агенцията е да следи за актуалността на офертите си и да ги обновяава периодично.


* Не се разрешава подаването на оферта (обява) с материали обект на чужда интелектуална собственост, чужд обект на авторско право, URL-и или реклами не свързани със съответния имот, както и неправомерно придобита информация или такава която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


* Истиността за подадените данни носи подателят й.


* Представените материали в офертите не съставляват договор, нито са част от договор, нито могат да бъдат включвани в договор, който може в последствие да бъде сключен между продавача (или наемодателя) и ползвателя на информацията. Информацията или описанието дадени от посредника (или брокер; партньорска агенция) за имота, неговото състояние, характеристики или цена, независимо дали е написана или изказана устно, не може да бъде считана за официално изявление.


* Снимките (или рисунки, скициране) показват само определени части от имота и неговото състояние към датата на заснимане. Показаните разстояния, площи, измервания може да са приблизителни и да се различават от официалните. Компютърно генерираните изображения, дават само представа как може да изглежда имота и могат да бъдат променяни по всяко време.


* Имотът се ползва по предназначение (статут). Разрешения, планове, както и документи свързани с направени изменения (подобрения) може да не са актуални или да не са били издадени.


* Информацията за имота може да бъде променяна или допълвана по всяко време.


* Модераторите на сайта си запазват правото да редактират оферти; да смъкват от реклама оферти; да изтриват оферти, когато офертата е лошо попълнена или е с подвеждащо или непълно съдържание, когато подателя на офертата (обявата) не е упълномощен за нейното публикуване или когато офертата не отговара на «Условията за ползване» на сайта.


Политика за поверителност

* Във връзка с подаването от вас на имот за продажба или наем, ние обработваме предоставени от вас лични данни (данни за контакт) като: телефон за връзка, име и фамилия, имейл. Когато има лични данни съдържащи се в предоставени от вас документи за имота, тези лични данни не се публикуват. Документи и лични данни се използват единствено за служебно ползване. При необходимост от публикуването на документи (скици, разрешения, планове и т.н) с цел показване характеристиките на имота, личните данни (или данни представляващи чуствителна за собственика или трети лица информация) съдържащи се в тях се цензурират. Например при продажба на земя публикувана и цензурирана за лични данни скица, ще дава визуална представа за размерите; формата; статута; ограничения; начин на ползване; категория на земята и др. Така предоставените от вас лични данни, както и рекламата на вашият имот, могат да бъдат изтрити или променени по всяко време при изискване от вас.


* Сайтът не изисква и не обработва чувствителни лични данни по смисъла на чл.9 и чл.10 от ЕС 2016/679 като сексуална ориентация, политически възгледи, расова или етническа принадлежност, здравословно състояние, религиозна принадлежност.


* При всяко посещение на сайта автоматично се обработват и събират технически данни като IP адрес и логове от HTTP заявката, които може да включват версия на браузера, операционна система, вид на използваното устройство. Тези данни служат за оптимизация на сайта както и за подобряване визията на сайта на различните опрерационни системи и браузери.


* Ваши лични данни от регистрирани в сайта потребители или от подадените за реклама имоти, не се предоставят на трети страни. За функционирането си този сайт използва услуги предоставени от Google. Когато посещавате сайта възможно е ваши лични данни да бъдат обработвани от Google. Виж политиката на поверителност на Google.


Други условия


* сайтът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването, непубликуването, модерацията (редактирането) или премахването на оферти.